HistorieHistorie

Historie

Een kleine geschiedenis van de Bach Cantorij Baarn

Meer dan vijftig jaar heeft de Bach Cantorij Baarn (BCB) een belangrijke culturele bijdrage geleverd door in ruim 300 kerkdiensten alom geliefde (maar ook minder bekende) cantates van Bach uit te voeren. De cantorij was voor het eerst te horen in oktober 1970. Het gezelschap stond toen onder leiding van oprichter Louis Mol (1970-1980), destijds cantor-organist van de Nicolaaskerk in Baarn. Sindsdien verzorgt de cantorij in Baarn jaarlijks zes of zeven interkerkelijke cantatediensten en vespers, beurtelings in de Gereformeerde, Nederlands Hervormde (PKN) en Rooms Katholieke kerk en onder auspiciën van de Raad van Kerken. Daarnaast was er (tot 2018) elk jaar een concert van een groot vocaal Bachwerk, de Matthäus Passion, Johannes Passion, Hohe Messe of het Weihnachts Oratorium. Ook heeft de BCB op uitnodiging diverse uitvoeringen verzorgd in andere steden en dorpen.

Na het vroegtijdig overlijden van Louis Mol in 1980 trad Hans Linnartz aan als dirigent. Na diens benoeming aan het conservatorium van Basel, nam in 1995 Johan Rooze de muzikale leiding over. Rooze gaf in 2001 het stokje door aan dirigent Bas Ramselaar. Ramselaar vertrok na veertien jaar, medio 2015. Tot eind 2020 werkte de Bach Cantorij Baarn met twee gastdirigenten, Boudewijn Jansen en Anthony Scheffer.
Nadien ontving de BCB naast chef-dirigent Boudewijn Jansen diverse gastdirigenten, onder wie Patrick Pranger en Wouter Verhage.

De Bach Cantorij Baarn kent een vaste koorbezetting van vier tot vijf zangers per stem, conform het gebruik in Bachs tijd. Het orkest, grotendeels samengesteld uit semi-professionele amateurs met professionele spelers op sleutelposities, is op die sterkte aangepast. De cantorij beschikt over een eigen kistorgel.