Bestuur

Aleida Hamel voorzitter
Tanny Koomen secretaris
Marion van Sinttruije penningmeester