HomeHome

Welkom bij de Bach Cantorij Baarn

De kerkmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) raakt mensen in het hart. Al meer dan driehonderd jaar. En de zeggingskracht van Bachs muziek lijkt alleen maar toe te nemen. Ook en juist in de eenentwintigste eeuw worden mensen ontroerd door Bachs kerkmuziek. De één door de mathematische perfectie in Bachs composities, de ander door de onnavolgbare eenheid van tekst en muziek en de derde door een enkele melodielijn.

De Bach Cantorij Baarn (sinds 1970) is een gezelschap van amateurs en
(semi-)professionele musici met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze bedoeld is: in de kerk. Daartoe organiseert de cantorij elk jaar zeven cantatediensten op wisselende locaties in Baarn. Zo mogelijk voert de cantorij één keer per jaar een van de grote kerkmuzikale werken van Bach uit. Sinds 2001 is Bas Ramselaar de vaste dirigent van de Bach Cantorij Baarn.